När det gäller värmepumpar

Maskinpark

Nedplöjning av kollektorslang med en speciallbyggd Åkerman H3b

I de fallen man vill gräva ner slangen ombesörjer vi även detta, i de fallen använder vi en Åkerman H7mc

Grävd slanggrav