När det gäller värmepumpar

Varför VPE Tjänst?

Pga den mångåriga erfarenheten är VPE tjänst ett marknadsstarkt företag i branschen och håller mycket konkurrenskraftiga priser.

VPE tjänst utför de flesta momenten vid val av värmesystem såsom beräkning vid val av värmepump, offertlämning, slangplöjning, vvs-installationer.

Något som skiljer VPE Tjänst från andra värmepumpsinstallatörer är behörigheten och erfarenheten inom service och underhåll.

 

Behörighet
Mikael Nilson är Swedac ackrediterad för att utföra ingrepp i köldmediekretsen och utför detta stortsett dagligen.