När det gäller värmepumpar

Tjänster

VPE Tjänst AB utför de flesta momenten själva vid installationer, såsom besiktning av fastigheten, offertlämning, ev. slangplöjning av  kollektorslang, rörinstallation samt igångkörning av anläggningen.

Vid nedplöjning av ytjordvärmeslangen används en egentillverkad plöjningsmaskin som är speciellt anpassad för ändamålet och som ger minsta möjliga åverkan i marken.

Vi har också utfört ett stort antal konverteringar från direktel till vattenburet system och har en mängd nöjda kunder som referenser.

Ev. efterföljande service utför vi också, alltifrån vanlig service till utbyte av större komponenter i anläggningen.

Just på grund av denna totalentreprenad kan vi hålla mycket konkurenskraftiga priser, så kontakta oss för prisförslag i din fastighet - det lönar sig.

Slangplöjning